حمل و نقل و برگشت

برای حمل و نقل کالا از حامل های تعیین شده استفاده کنید.

1- باربری(تحویل روز بعد!)

2- پیک موتوری(تحویل روز)

3- آژانس، وانت(تحویل روز)