سنسور اکسیژن پیکاپ

نمایش بزرگتر

محصول جدید

سنسور اکسیژن(هوا) پیکاپ و رونیز

سنسور اکسیژن به عنوان یکی از سنسور های موجود در موتور خودرو می باشد. در صورت خرابی این قطعه مصرف سوخت افزایش داشته و موتور خودرو به درستی کار نمی کند.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سنسور اکسیژن به عنوان یکی از سنسور های موجود در موتور خودرو می باشد. در صورت خرابی این قطعه مصرف سوخت افزایش داشته و موتور خودرو به درستی کار نمی کند. این سنسور که در خودروهای مختلف عملکرد تقریباً یکسانی دارد در میزان مصرف سوخت خودرو تاثیر بسیار زیادی دارد.

10 محصولات دیگر در همان شاخه: